Stichting Jan Janszn. Weltevree heeft als doel de relatie tussen De Rijp en Korea te benadrukken en te intensiveren. De stichting doet dit door het organiseren en ondersteunen van culturele, educatieve, toeristische en economische activiteiten die verband houden met Korea. Jan Janszn. Weltevree - geboren in De Rijp in 1595 en ook bekend onder zijn Koreaanse naam Pak Yon - is de verbindende factor tussen De Rijp en Korea. Hij was de eerste westerling in Korea en werd adviseur van de Koreaanse keizer.  

 

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • Fré (F.T.) Harmsen, voorzitter
  • Karin (K.) Ossebaar-Schrader, ambtelijk secretaris
  • Susan (S.M.) Duinmaijer, penningmeester
  • Nikki van Eijsden, socials
  • René (R.) van Essen, bestuurslid
  • Jan (J.G.) Prins, bestuurslid
  • Esther (E.) Boomgaard, bestuurslid
  • Mart (M.J.) Leek, namens de Rijper Eilanden, bestuurslid
  • Jaap (J.A.C.) Klaver, namens Dagje De Rijp, bestuurslid

 

Beleid

De bestuursleden zullen allemaal als vrijwilliger voor de stichting aktief zijn. Zij ontvangen naast de vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten hier geen betaling voor. Inkomsten die verkregen worden uit diensten door de stichting aan derden, zullen geheel ten goede komen aan de stichting. Een nadere toelichting op het beleid van de stichting leest u in deze bijlage.