Receptie Korea Veteranen

Receptie ter ere van de Veteranen van de Korea Oorlog
Op 1 oktober was een delegatie van het bestuur door de ambassadeur voor deze receptie uitgenodigd. Dit jaar voor het eerst op deze datum, in Korea de ‘Dag van de Strijdkrachten’, heel toepasselijk dus.
Het was weer een indrukwekkende bijeenkomst, o.a. doordat enkele veteranen geëerd werden met de benoeming tot “Ambassadeur voor Vrede”, gepaard gaande met een prachtige medaille en een oorkonde. Mw. Park bracht het Koreaanse en Nederlands volkslied ten gehore.
 

Eén van de sprekers tijdens het officiële gedeelte was de heer Ben Bot, oud-minister van Buitenlandse Zaken en oud-diplomaat. Hij sprak nu in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Carnegie Stichting. Deze beheert het Vredespaleis in Den Haag. Zijn speech had als onderwerp ‘vrede’. Om dit bereiken zijn er drie elementen van belang: idealen, ideeën en actie. Idealen om te weten waar je naar toe wil, ideeën om te weten hoe je die kunt bereiken, en dan moet je in actie komen. Dit spitste hij toe op de ontwikkelingen met betrekking tot Noord- en Zuid-Korea.
Ook werd er gesproken door de ambassadeur. ZE Yun Young Lee en de voorzitter van de Vereniging Oud Korea Strijders, de heer Paul Gommers. De laatste ging onder meer in op de ontvangst die wij georganiseerd hadden voor de Koreaanse studenten tijdens de Commemoration Day op 24 augustus 2018. Afgesloten werd met een heerlijk Koreaans buffet met een Nederlands tintje.