Nieuws

Onthulling in Gorinchem

Bijna vier eeuwen nadat de ontmoeting plaatsvond tussen Jan Janszn. Weltevree en Hendrick Hamel op het eiland Jeju in Korea, komen Jan Janszn. Weltevree en Hendrick Hamel weer samen in het Hendrick Hamel Museum te Gorinchem. De onthulling heeft 11 juni jl. plaatsgevonden in het Hendrick Hamel Museum, Kortendijk 67, 4201 KS Gorinchem.

LEES MEER

Kranslegging Schaarsbergen

Op dinsdag 31 mei 2022 kon ook weer de reünie van de Koreaveteranen op de Oranjekazerne in Schaarsbergen gehouden worden. Het toen pas opgerichte Regiment Van Heutsz kreeg in 1950 het detachement onder zich dat in Verenigde Naties verband deel zou nemen aan de oorlog in Korea. Na vele wisselingen in opdrachten heeft het regiment nu o.a. de taak de traditie van de Korea strijders, de NPVN, voort te zetten. 

LEES MEER
Herdenking Hoengeseong

Herdenking Hoengeseong

Op vrijdag 11 februari waren Fré Harmsen en Karin Ossebaar in Roosendaal namens de stichting Stichting Jan Janszn. Weltevree aanwezig.

Bij de herdenkingsceremonie van de soldaten die gevallen zijn tijdens de Hoengeseong strijd in de Koreaanse oorlog in 1951. 

LEES MEER
Commemorationday 2021

Commemorationday 26 augustus 2021

De jaarlijkse herdenking, de Commemoration Day, ter ere van onze zeevaarder en eerste westerling Jan Janszn. Weltevree die nu 394 jaar geleden voet aan wal zette in Korea is op donderdag 26 augustus gevierd.

LEES MEER
Energietransitie

Alkmaar en Zuid-Korea vinden elkaar in de energietransitie

Bijna vierhonderd jaar geleden strandde de Rijper zeeman Jan Janszoon Weltevree in Zuid-Korea. Voor Korea was hij de eerste kennismaking met de westerse wereld maar ook gaf hij de aanzet voor een lange historische connectie met de regio Alkmaar. Bijna vierhonderd jaar later hebben de twee landen elkaar opnieuw gevonden als twee van de grootste koplopers in innovatieve technieken als het gaat om energietransitie.

LEES MEER
Kinderkunstwedstrijd

Kinderkunstwedstrijd

Om het 60-jarig bestaan van de relaties tussen Korea en Nederland te vieren, nodigt de Koreaanse Ambassade in Nederland kinderen uit om mee te doen aan de Kinderkunstwedstrijd. Het gaat om kinderen tussen de 4 en 12 jaar. 

Wat zou het leuk zijn als er veel kinderen meedoen aan deze wedstrijd!

LEES MEER

Study in Korea Education Fair in the Netherlands

In verband met 60 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Korea en Nederland ondersteunen de Koreaanse ambassade en de National Institute for International Education "2021 Study in Korea Education Fair in the Netherlands" van 20-24 april.

LEES MEER

YouTube video Jan Janszn. Weltevree

The hometown of the 1st Dutchman who came to Korea.

 Bart van Genugten woont samen met zijn vrouw Kim Hwia in Seoul. Voor zijn eigen YouTube kanaal (iGoBart) heeft hij al diverse films gemaakt over Korea. Tijdens hun bezoek aan zijn familie in Nederland heeft Bart van de gelegenheid gebruik gemaakt ook een film over de geboorteplaats van Jan Janszn. Weltevree te maken als onderdeel van een serie over hem en Hendrik Hamel.

LEES MEER

Bezoek aan ambassadeur

Delegatie bezoekt ambassadeur van Zuid-Korea in residentie in Wassenaar

Onlangs brachten wethouder Pieter Dijkman van Alkmaar en Fré Harmsen en Karin Ossebaar van St.Jan Janszn. Weltevree een bezoek aan de ambassadeur van Zuid-Korea, de heer Yeondoo Jeong. Het bezoek komt voort uit de historische betrekkingen tussen De Rijp en Zuid-Korea. Zeevaarder Jan Janszoon Weltevree uit De Rijp kwam in de 17e eeuw in Korea terecht en is daar de rest van zijn leven gebleven. Hij kreeg daar een belangrijke functie aan het hof van de Keizer en stichtte zodoende de vriendschapsband tussen beide landen. 

 

LEES MEER

National Foundation Day of Korea

Ter gelegenheid van de National Foundation Day of Korea werden d.m.v. Video boodschappen felicitaties overgebracht aan de ambassadeur, His Excellency Mr. Jeondoo Jeong. Ook Frederik Harmsen van onze stichting Jan Janszoon Weltevree bracht zijn felicitaties over.

 

LEES MEER