Nieuws

Commemorationday 2021

Commemorationday 26 augustus 2021

De jaarlijkse herdenking, de Commemoration Day, ter ere van onze zeevaarder en eerste westerling Jan Janszn. Weltevree die nu 394 jaar geleden voet aan wal zette in Korea is op donderdag 26 augustus gevierd.

LEES MEER
Energietransitie

Alkmaar en Zuid-Korea vinden elkaar in de energietransitie

Bijna vierhonderd jaar geleden strandde de Rijper zeeman Jan Janszoon Weltevree in Zuid-Korea. Voor Korea was hij de eerste kennismaking met de westerse wereld maar ook gaf hij de aanzet voor een lange historische connectie met de regio Alkmaar. Bijna vierhonderd jaar later hebben de twee landen elkaar opnieuw gevonden als twee van de grootste koplopers in innovatieve technieken als het gaat om energietransitie.

LEES MEER
Kinderkunstwedstrijd

Kinderkunstwedstrijd

Om het 60-jarig bestaan van de relaties tussen Korea en Nederland te vieren, nodigt de Koreaanse Ambassade in Nederland kinderen uit om mee te doen aan de Kinderkunstwedstrijd. Het gaat om kinderen tussen de 4 en 12 jaar. 

Wat zou het leuk zijn als er veel kinderen meedoen aan deze wedstrijd!

LEES MEER

Study in Korea Education Fair in the Netherlands

In verband met 60 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Korea en Nederland ondersteunen de Koreaanse ambassade en de National Institute for International Education "2021 Study in Korea Education Fair in the Netherlands" van 20-24 april.

LEES MEER

YouTube video Jan Janszn. Weltevree

The hometown of the 1st Dutchman who came to Korea.

 Bart van Genugten woont samen met zijn vrouw Kim Hwia in Seoul. Voor zijn eigen YouTube kanaal (iGoBart) heeft hij al diverse films gemaakt over Korea. Tijdens hun bezoek aan zijn familie in Nederland heeft Bart van de gelegenheid gebruik gemaakt ook een film over de geboorteplaats van Jan Janszn. Weltevree te maken als onderdeel van een serie over hem en Hendrik Hamel.

LEES MEER

Bezoek aan ambassadeur

Delegatie bezoekt ambassadeur van Zuid-Korea in residentie in Wassenaar

Onlangs brachten wethouder Pieter Dijkman van Alkmaar en Fré Harmsen en Karin Ossebaar van St.Jan Janszn. Weltevree een bezoek aan de ambassadeur van Zuid-Korea, de heer Yeondoo Jeong. Het bezoek komt voort uit de historische betrekkingen tussen De Rijp en Zuid-Korea. Zeevaarder Jan Janszoon Weltevree uit De Rijp kwam in de 17e eeuw in Korea terecht en is daar de rest van zijn leven gebleven. Hij kreeg daar een belangrijke functie aan het hof van de Keizer en stichtte zodoende de vriendschapsband tussen beide landen. 

 

LEES MEER

National Foundation Day of Korea

Ter gelegenheid van de National Foundation Day of Korea werden d.m.v. Video boodschappen felicitaties overgebracht aan de ambassadeur, His Excellency Mr. Jeondoo Jeong. Ook Frederik Harmsen van onze stichting Jan Janszoon Weltevree bracht zijn felicitaties over.

 

LEES MEER

Commemoration Day 2020

Op 26 augustus is deze keer onder buitengewone omstandigheden de jaarlijkse herdenking gehouden. Maar ondanks alle coronabeperkingen en de hevige storm is het een geslaagde bijeenkomst geweest. Deze keer vond die plaats in de Grote Kerk van De Rijp met een zeer beperkt aantal gasten. Het geheel werd muzikaal opgeluisterd door de pianiste Tae Youn Kim en organist/beiaardier Christiaan Winter.

 

LEES MEER

Kennismaking met nieuwe ambassadeur

Op woensdag 08 januari had de nieuwe ambassadeur, Z.E. Yeondoo Jeong, het bestuur op de ambassade uitgenodigd voor een kennismaking. De delegatie bestond uit Jan, Fré, Karin, Jaap en Francis.

De foto is genomen op de werkkamer van de ambassadeur, naast de Koreaanse vlag en de poster van de Commemoration Day 2016.

 

LEES MEER

Veteranen receptie 2019

Op de laatste dag van zijn ambassadeurschap in Nederland had Z.E. Yun Young Lee weer de Korea Veteranen uitgenodigd voor de jaarlijkse Veteranenreceptie. De Stichting Jan Janszn. Weltevree werd deze keer vertegenwoordigd door Fré Harmsen en Jan Prins. Op de foto worden zij geflankeerd door Mevr. Jaesoon Hahn, Ministre Counselor en Kolonel Youngsun Kim, militair attaché.

 

 

 

 

LEES MEER