Bezoek leerlingen Koreaanse school

Op zaterdag 20 mei 2017 bezochten 60 leerlingen en 10 docenten van de Koreaanse school uit Amstelveen ons dorp. Zij werden opgehaald met een touringcar van Hotel De Rijper Eilanden en door onze dorpsomroeper Jan Geert de Eerste ontvangen met zijn speciaal gemaakte "roep".

 

In de Grote kerk sprak de voorzitter een welkomswoord en was er koffie of thee. Vervolgens werden de leerlingen in drie groepen verdeeld. Een groep kreeg uitleg bij het beeld van Jan Janszoon Weltevree naast de kerk. De tweede groep bezocht het museum In 't Houten huis en de derde groep deed het raadhuis aan.

Hier werd de film van Het land van Leeghwater vertoond in het Koreaans en werd uitleg gegeven over de ontwerper en bouwer van het raadhuis, Jan Adriaanszn.Leeghwater. Tenslotte werd onder toeziend oog van allen de sluis nog geschut en uitleg gegeven over het verschil in waterniveau tussen de Tuingracht en de Eilandspolder. Hoewel de weergoden ons niet welgezind waren, was het volgens allen een geslaagde dag.