Schoolprojecten

Tijdens het schooljaar 2014-2015 heeft de Vinckhuysenschool te West-Graftdijk een Korea-project gehouden, waaraan alle groepen hebben deelgenomen. Donderdag 19 maart 2015 vond de afsluiting plaats met optredens en activiteiten van alles wat er gedaan en geleerd was. Hierbij waren aanwezig de ambassadeur en de burgemeester en een wethouder van de gemeente Alkmaar. Er zijn besprekingen gaande om tijdens een komend schooljaar op de Brede School De Balein en De Pauw een zelfde project in het programma op te nemen. De afsluiting daarvan zal in dat jaar samenvallen met een tentoonstelling in het museum.