Bezoek schooldirecteuren

In november 2014 zijn de directeuren van de basisscholen in Graft-De Rijp naar Korea geweest en zij hebben daar ondermeer ook een aantal scholen bezocht. In 2015 heeft eenzelfde bezoek plaats gevonden door de directeur en twee docenten van het Fortes Lyceum in Gorinchem, samen met de bestuursvoorzitter en enkele directeuren van de Dynamiek Scholengroep uit Horst. Met name de laatste groep had als doel ook tot uitwisseling van leerlingen te komen. Tevens nam de voorzitter van de Stichting Jan Janszn. Weltevree deel aan deze reis.

 

 

fre in korea 2015  

 

Deelnemers aan deze reis waren v.l.n.r.:

Boyoung Yeom, eerste secretaris van de ambassade; Ruud Leurs, directeur van De Wouter school, Horst aan de Maas; Ger van Rensch, wethouder onderwijs, cultuur en financiën, Horst aan de Maas; Marly Fleuren, directeur Onde de Linde school, Horst aan de Maas; Loes van der Elst, directeur Mariaschool, Horst aan de Maas; Ton Hendriks, directeur Onder de Wieken school, Horst aan de Maas; Jimmy van Regenmortel, docent aardrijkskunde, Fortes Lyceum Gorinchem; Wim Langens, directeur Fortes Lyceum; Eegje van Venrooij, docent Engels Fortes Lyceum; Fré Harmsen, voorzitter Stichting Jan Janszn. Weltevree De Rijp; Jan Jenneskens, voorzitter College van Bestuur Dynamiek Scholengroep, Horst aan de Maas; Gwang-Keun Kim, vice-president van de Korea Foundation.