Educatie

Stichting Jan Janszn. Weltevree wil speciale aandacht besteden aan informatie met betrekking tot Korea op basisscholen en vervolgscholen. Er is een lesbrief die op basisscholen gebruikt kan worden.

Bezoek leerlingen Koreaanse school

Op zaterdag 20 mei 2017 bezochten 60 leerlingen en 10 docenten van de Koreaanse school uit Amstelveen ons dorp. Zij werden opgehaald met een touringcar van Hotel De Rijper Eilanden en door onze dorpsomroeper Jan Geert de Eerste ontvangen met zijn speciaal gemaakte "roep".

 

LEES MEER

Schoolprojecten

Tijdens het schooljaar 2014-2015 heeft de Vinckhuysenschool te West-Graftdijk een Korea-project gehouden, waaraan alle groepen hebben deelgenomen. Donderdag 19 maart 2015 vond de afsluiting plaats met optredens en activiteiten van alles wat er gedaan en geleerd was. Hierbij waren aanwezig de ambassadeur en de burgemeester en een wethouder van de gemeente Alkmaar. Er zijn besprekingen gaande om tijdens een komend schooljaar op de Brede School De Balein en De Pauw een zelfde project in het programma op te nemen. De afsluiting daarvan zal in dat jaar samenvallen met een tentoonstelling in het museum.

 

LEES MEER

Bezoek schooldirecteuren

In november 2014 zijn de directeuren van de basisscholen in Graft-De Rijp naar Korea geweest en zij hebben daar ondermeer ook een aantal scholen bezocht. In 2015 heeft eenzelfde bezoek plaats gevonden door de directeur en twee docenten van het Fortes Lyceum in Gorinchem, samen met de bestuursvoorzitter en enkele directeuren van de Dynamiek Scholengroep uit Horst. Met name de laatste groep had als doel ook tot uitwisseling van leerlingen te komen. Tevens nam de voorzitter van de Stichting Jan Janszn. Weltevree deel aan deze reis.

 

LEES MEER