Verslag lezing bibliotheek

Op 29 mei hield onze stichting in de bibliotheek in De Rijp een lezing/informatie-avond over de stichting, over Jan Janszn. Weltevree, de eerste westerling, die voet aan wal zetten in Korea en over Korea zelf.

Er werd ingegaan op het doel van de stichting: de relatie tussen De Rijp en Korea benadrukken en versterken.

 

 

De stichting doet dit door het organiseren en ondersteunen van culturele, educatieve, toeristische en economische activiteiten, die verband houden met Korea. Zo werd als voorbeeld getoond de animatiefilm, die door groep 6 van basisschool De Balein gemaakt is.

Jan Janszn. Weltevree -geboren in De Rijp in 1595 en ook bekend onder zijn Koreaanse naam Pak Yon- is de verbindende factor tussen De Rijp en Korea. Hij was de eerste westerling in Korea en werd adviseur van de Koreaanse koning.

Tijdens de lezing werd aandacht geschonken aan het cultuurhistorische verhaal en de betekenis, die Jan Janszn. Weltevree heeft voor Korea. Er is uitvoerig verteld over de geschiedenis van Korea en de Nederlandse betrokkenheid daarbij, zoals heel concreet de Nederlandse deelname aan de Korea Oorlog tussen 1950 en 1953. Uitgebreid werd gesproken over de cultuur, de bijzondere gebruiken en het Zuid-Korea van nu. Karin Ossebaar en Fré Harmsen vertelden enthousiast over de ervaringen en belevingen, die zij met de stichting hebben en gingen in op de plannen van de stichting op cultureel, toeristisch en educatief gebied voor de komende jaren.

Voor de aanwezigen was het een interessante avond.

In augustus van dit jaar staat het beeld van Jan Janszn. Weltevree 30 jaar naast de Grote Kerk van De Rijp. Reden om diverse activitieten te organiseren om hem onder de aandacht te brengen!